Home Služby Sledování polohy letadel
Sledování polohy letadel a evidence letů PDF Tisk Email

V rámci služby Sledování polohy letadel poskytujeme majitelům letadla, půjčovnám letadel, leteckým školám apod. následující funkce:

  • Sledování aktuální polohy letadla v intervalu 20s prostřednictvím GPS/GPRS trackeru FT300

  • Archivace záznamů letů – kdykoliv si můžete zpětně prohlédnout trasu a výškový a rychlostní (GS) profil jakéhokoliv letu

  • Evidence časů vzletů,přistání a doby jednotlivých letů – systém automaticky eviduje vzlety a přistání letadla. Kdykoliv se můžete podívat kolik hodin a kolik startů v jaký den vaše letadlo provedlo.

* Zobrazení polohy na webovém rozhraní je oproti realitě opožděno o cca 3 - 10 minut v závislosti na kvalitě signálu GSM.

Službu můžete využívat ve spojení s trackerem FT300 určeným pro pevnou zástavbu. Jedná se o zařízení předávající informace o GPS poloze datovým přenosem GPRS prostřednictvím sítě GSM. Vzhledem k tomu, že je využívána síť mobilních operátorů, předpokládá se, že se sledovaný letoun bude pohybat ve výškám nejčastěji do cca 600 m AGL. Při letu ve větších výškách, kde může být nedostatečný signál GSM, se let zaznamenává do paměti. Obsah vyrovnávací paměti je potom odeslán najednou při dalším spojení trackeru se serverem. Nedojde tedy ke ztrátě dat - veškeré lety v jakékoliv výšce budou v systému evidovány, ale zvětší se jen časové opoždění online sledování letu oproti aktuální poloze.

 

Služba je přístupná na adrese www.flight-track.eu .

 

Přehled systému FLIGHT-TRACK

 

stránka se zobrazením aktuální polohy sledovaného letadla

 

zobrazení trasy zaznamenaného letu

 

3D pohled na trasu letu


seznam archivovaných letů

 

výstup ve formátu PDF