Home Služby FlightTrack
FlightTrack - sledování polohy letadel PDF Tisk Email

FlightTrack je webová online aplikace pro sledování aktuální polohy, letovou evidenci a zpětnou analýzu letů letadel vybavených námi nabízenými trackery. Ty se systémem komunikují bezdrátově (pomocí GSM) a zcela automaticky.

znázornění strukture a funkce systému


FlightTrack je určený a je přínosem zejména pro majitele letadel, letecké školy a půjčovny, kterým zajistí spolehlivé vedení evidence letů a komplexní dohled nad provozem jejich techniky. Z výhod FlightTracku mohou však profitovat i samotní jejich zákazníci - piloti, kteří díky němu získají nástroj pro zpětnou analýzu jejich letů.

 

Sledování aktuální polohy letadla

funkce sledování aktuální polohy letadla

zobrazení aktuální polohy letadla na mapě včetně vrstvy WX radar

 

Evidence letů

Automatické vedení evidence letů včetně záznamů jejich průběhu. V evidenci letů jsou zahrnuty datum, imatrikulace letadla, čas vzletu a přistání, doba letu a také ICAO kód letiště vzletu a přistání.

Při detailním zobrazení záznamu letu jsou potom k dispozici samotná trasa letu, zobrazení vzdušných prostorů a výškový profil letu společně s profilem terénu. Při pohybu kurzorem myši po výškovém profilu se zobrazí další údaje pro daný okamžik - tj. nadmořská výška (AMSL), výška nad terénem (AGL) a rychlost vůči zemi (GS).

 

Automatické vedení evidence letů

Záznam průběhu letu - zobrazení trasy letu, výškového profilu letu společně s profilem terénu

Zobrazení záznamu letu, možnost vložení fotografií z letu

Seznam pilotů, možnost přiřazování letů

Statistiky

Další funkcí jsou statistiky, které lze sestavovat podle mnoha kritérií do různých grafických podob jako jsou klasické tabulky nebo koláčové či sloupcové grafy.

 

Vytváření statistiky a zobrazení dat do koláčového grafu


Vytváření statistiky a zobrazení dat do sloupcového grafu

Propojení s programem FlightOffice

Uživatelé rozšířeného programu na vedení letové agendy Flight Office mohou využít možnosti automatického stahování záznamů o letech, a tím si ušetřit čas oproti ručnímu vypisování záznamu motorové knihy.

Export dat

V případě, že uživatel potřebuje zaznamenaná data použít v jiném programu, je možný export záznamu do běžně užívaného formátu GPX. Seznam letů je možné exportovat ve formátu csv (Excel) nebo pdf.

Výstup ve formátu PDF

 

 

 

Více přístupových účtů

Možnost založit více přístupových účtů s různými právy (jen prohlížení letů,apod.)

Režim trvalého zobrazování v briefingových místnostech

trvalé zobrazování na panelech v briefingových místnostech apod.

 

Služba je přístupná na adrese www.flight-track.eu .