Home Služby FlightTrack
FlightTrack - sledování polohy letadel PDF Tisk Email

V rámci služby FlightTrack poskytujeme majitelům letadla, půjčovnám letadel, leteckým školám apod. následující funkce:

  • Sledování aktuální polohy letadla a měření dalších parametrů prostřednictvím GPS/GPRS trackeru FT300

  • Evidence letů - Automatické vedení evidence letů včetně záznamů jejich trasy.

  • Identifikace pilotů - Systém podporuje automatickou identifikaci pilotů pomocí čipů iButton.

  • Více přístupových účtů - Možnost založit více přístupových účtů s různými právy (jen prohlížení letů,apod.)

  • Režim trvalého zobrazování - trvalé zobrazování na panelech v briefingových místnostech apod.

  • Export dat - Seznam letů je možné uložit ve formátu pdf, záznamy letů ve formátu GPX nebo IGC.

  • Propojení s programem FlightOffice - Možnost automatického stahování záznamů o letech do programu FlightOffice.

Službu můžete využívat ve spojení s trackerem FT300 určeným pro pevnou zástavbu do letadel kategorie ULL/LSA. Jedná se o zařízení předávající informace o GPS poloze datovým přenosem GPRS prostřednictvím sítě GSM. V případě nedostatečného GSM signálu se let zaznamenává do vyrovnávací paměti. Její obsah je potom odeslán najednou při dalším spojení trackeru se serverem. Nedojde tedy ke ztrátě dat - veškeré lety v jakékoliv výšce budou v systému evidovány.

 

Služba je přístupná na adrese www.flight-track.eu .

 

Přehled systému FLIGHT-TRACK:

 

stránka se zobrazením aktuální polohy sledovaného letadla

 

zobrazení aktuální polohy letadla na mapě včetně vrstvy WX radar

 

Zobrazení záznamu letu


Evidence letů

 

Statistiky - koláčový graf

 

Statistiky - sloupcový graf

 

Statistiky - tabulka

 

Seznam pilotů, možnost přiřazování letů

 

Nastavení jednotlivých trackerů

 

Výstup ve formátu PDF

 

Zobrazení záznamu letu, možnost vložení fotografií z letu